Jdi na obsah Jdi na menu
 Otázkou, kterou si pokládají lidé často, je právě vznik vesmíru a co bylo před ním?! Odpověď na tuto otázku a mnoho teorií o vzniku vesmíru a kousek z jeho vývoje se dozvíte v následujícím článku. Tak jen čtěte dále.

Mnoho z vás určitě uvažuje o tom, co je za našim nekonečným vesmírem, ale právě slovo nekonečný nedá mnoha lidem spát a ptají se, jestli je možné, aby bylo něco nekonečné a „nekončilo“. Další, stále více omílanou otázkou, je otázka „co bylo předtím“. Odpověď je více než jednoduchá: „Protože počátek času je totožný se vznikem vesmíru, nemá takováto otázka žádný smysl. Pojmy "před" a "po" nemají bez existence času smysl." (I.M.Chalatnikov). Prostor a čas jsou neoddělitelné od hmoty. Kde chybí jedna složka, nemohou být ani zbylé dvě.

Jak a kdy tedy vesmír, ve kterém žijeme, vznikl? Podle vědeckých odhadů se velký třesk odehrál někdy přibližně před 13 až 15 miliardami let (některé zdroje také uvádějí 15-20). Původně byl celý vesmír vměstnán do nulového bodu (fyzikou je tento bod těžko popisovatelný), do tzv. počáteční singularity (nebo jen singularity). Jak už jsem zmínil na začátku, nemá cenu se ptát, co bylo předtím, neboť v té době neexistoval prostor ani čas (a mj. ani fyzikální zákony) a tedy neexistovalo ani žádné předtím. Další otázkou je, co velký třesk způsobilo. Podle posledních představ vědců to byl fázový seskok vakua. Jde o to, že vakuum (myslím absolutní, tzv. fyzikální vakuum) není, jak by každý logicky předpokládal, „mrtvé“ (tzn. bez částic a energie), ale neustále v něm vznikají a zanikají virtuální páry částic a antičástic a vakuum má tedy určitou hustotu energie (tedy vlastně jakési energetické skupenství). Dříve (v době singularity velkého třesku) tato hustota energie vakua byla mnohonásobně vyšší (nepředstavitelně vysoká) a ve vesmíru (pokud se tak dá bezrozměrná singularita před velkým třeskem nazvat) „panovala“ jediná supersíla (tzv. supergravitace), díky jejíž dokonalosti se nic nedělo. Ovšem vakuum bylo tak energeticky „husté“, že došlo k jeho seskoku na nižší energetickou hladinu (došlo ke změně jeho skupenství) a uvolněná energie dala vzniknout vesmíru.

Ihned po velkém třesku byl vesmír zaplněn zářením. Rozpínání a tím také ochlazování dalo podnět ke vzniku elementárních částic a atomů. Nakonec se atomy začaly shlukovat a vznikaly tak galaxie, které se vyvinuly do stavu, v jakém je pozorujeme dnes.